Подготовка на опаковките за мелене

Често пластмасовите опаковки (като каси за бутилки, палети, кошове, пластмасови контейнери и др.) изискват допълнителна обработка преди меленето. Най-често извършваните подготвителни работи включват:

– изваждане на стъклото (изпразване на касите от бутилките, които са в тях)

– прехвърляне на бутилките от касите, предназначени за мелене, в касите, предназначени за бъдеща употреба на пазара

– опаковане на бутилките в палети (преопаковане на бутилки вкомпактни опаковки върху палетите)

– рязане на палети и по-големи контейнери (ако палетът или пластмасовият контейнер е твърде голям се нуждае от обработка преди смилането)

Ако имате пластмасови опаковки (като каси за бутилки, палети, кошове, пластмасови контейнери и др.) за изхвърляне, без значение от размера и теглото, моля, свържете се с нас! С радост ще Ви изготвим оферта!