Мелене и рециклиране на палети

Предмет на нашата дейност също е меленето на излезли от употреба пластмасови палети. Най-често този вид амбалаж е изработен от полиетилен с висока плътност (HDPE) или полиетилен (PP).

Нашите машини за мелене могат да смелят палетс размери до 120 cm х 80 cm и с максимално тегло до 8 kg. По-големите палети се нуждаят от нарязване преди да се поставят на подаващото устройство. Подготовката за процеса на смилане на палетите с по-голям размер се изразява в нарязването им.