Мелене и рециклиране на логистични контейнериза сектора на електронната търговия и автомобилната индустрия

При мобилното рециклиране се сблъскваме също с различни видове опаковки, които се използват в електронната търговия и автомобилната индустрия. Това са предимно хомогенни пластмасови опаковки, излезли от употреба, като кутии, кошове, пластмаса, контейнери. Тези опаковки се използват за транспортиране, съхранение или окомплектоване на праткитес различни стоки, за автомобилни части, използвани в производството на автомобили и за логистичните центрове за електронна търговия.